KOVOVÝROBA - KOVOOBRÁBANIE - STROJÁRENSKÁ VÝROBA

Opravy a zákazková výroba súčiastok a komponentov do stavebných, potravinárskych, poľnohospodárskych strojov a automobilov


STROJNÉ VYBAVENIE

Sústruh hrotový SN 40
Frézka univerzálna FGU 32
Frézka vertikálna FB 25
Brúska rovinná PB 20
Vŕtačka stĺpová VS 32A s krížovým stolom
Pílka rámová
Lis hydraulický

SÚSTRUŽENIE

Sústruženie, je trieskové obrábanie materiálu, kde obrobok vykonáva otáčavý pohyb a nástroj posuvný.

kov - skrutky, matice, závesy, hriadele, púzdra, príruby, remenice, kladky, kolesá a iné
liatinu - púzdra, vývevy, brzdové kotúče, spojky, kolesá a iné
polyamid - púzdra, matice, skrutky, spojky, príruby, remenice, kladky, kolesá a iné
teflón - samomazacie púzdra
bronz - púzdra, kĺzne ložiská
mosadz - krúžky, skrutky, matice
hliník - spojky, krúžky, skrutky, príruby, kladky, remenice
nerez - skrutky, matice, hriadele, príruby a iné
dural - podložky, krúžky, príruby a iné

Voľba otáčok a rýchlosti posuvu pri sústružení závisí od priemeru obrobku a od druhu materiálu. Na trhu je veľa typov sústruhov s rôznymi parametrami. Ten s ktorým pracujeme má točný priemer 420 mm a točnú dĺžku 1500 mm. Pri dlhších súčiastkach využívame lunetu. Slúži na podoprenie obrobku. Ak vyberieme na sústruhu mostík pretočíme priemer 550 mm. Sústruženie je presné obrábanie.

Na meranie používame presné meracie prístroje: posuvné meradlo, hĺbkomer, mikrometer, dutinometer SUPITO, odchylkomer

SÚSTRUŽENIE
REMENICE

Remenicu najbežnejšie vysústružíme z kovu, polyamidu, hliníka. Pri sústružení dbáme na to, aby vonkajší priemer bežal s vnútorným. Remenicu vyrobíme buď s jednou drážkou na jeden klinový remeň, alebo s viacerými drážkami podľa počtu remeňov. Veľkosť a tvar drážky závisí od rozmeru remeňa. Na výrobu drážky používame presne nabrúsené tvarové nože. Vonkajší priemer remenice určíme podľa toho, či bude hnacia alebo hnaná. Dôležité je vedieť otáčky motora a to či chceme prevod do rýchla, alebo do pomala. Na prepočty slúžia jednoduché matematické vzorce.

SÚSTRUŽENIE
PÚZDRA

Často sa stáva, že máte vybité puzdro a potrebujete ho opraviť. Na výrobu sa používajú mäkšie materiály napríklad bronz, liatina, teflon, polyamid. Vysústružiť ho treba veľmi presne. Vonkajší priemer podľa diery, do ktorej sa nalisuje a vnútorný podľa hriadeľa, ktorý sa tam bude otáčať. Ak je možnosť, vnútorný priemer sa sústruží po nalisovaní. Ak to je potrebné, tak ho môžeme upraviť aj výstružníkom. Puzdro často krát slúži ako kĺzne ložisko.

Opravu púzdra vieme urobiť pri: elektromotoroch, čerpadlách, ramenách, ojniciach, remeniciach,
pri náprave z traktora a mnohých iných súčiastkách.

SÚSTRUŽENIE
BRZDOVÝCH
KOTÚČOV

Ak vám pri brzdení hádže brzdovým pedálom, tak máte pravdepodobne krivé brzdové kotúče. Aj pri výmene brzdových doštičiek myslite nato, že kotúč je nerovnomerne opotrebovaný. Na brzdenie by to nemalo mať žiaden vplyv. Môže dochádzať k nerovnomernému opotrebeniu brzdných doštičiek a tým k ich skorému zničeniu. Takže, je dobré brzdový kotúč vymeniť. Ak má viac ako 7 mm stačí ho presústružiť. Sústruženie brzdových kotúčov sa robí s najväčšou presnosťou a s nulovou hádzavosťou. Podobným spôsobom sa sústružia aj brzdové bubny, spojkové kotúče, rôzne zotrvačníky a vývevy.

SÚSTRUŽENIE
ZÁVITOV

Rozdeliť ich môžeme podľa tvaru profilu:

Metrický M
Whitworthow W
Rúrkový valcový G
Rúrkový Kužeľový KG
Pancierový P
Oblý Rd
Edisonov E
Lichobežníkový rovnoramenný Tr
Lichobežníkový nerovnoramenný S

Podľa druhu stúpania závitu:

s hrubým stúpaním
s jemným stúpaním, označenie M12x1
Tiež v závislosti od smeru otáčania pravé, alebo ľavé. Ľavý závit je označený LH a používa sa hlavne vtedy ak nechceme aby došlo k povoleniu skrutky, alebo matice. Napríklad pri kotúčovej píle, brúske a iné.

Podľa počtu chodov ich delíme na:

jednoduché a viacchodé

Viacchodý závit sa označuje za stúpanie závitu P a do zátvorky počet chodov napríklad M 12x1(2). Používajú sa vtedy, ak je potrebný veľký axiálny pohyb na jednu otáčku. Kužeľový závit vieme využiť pri štiepačke na drevo. Závity meriame pomocou posuvného meradla a mikrometra. Veľkosť stúpania určíme pomocou závitových mierok.

FRÉZOVANIE

Frézovanie je trieskové obrábanie materiálu, kde hlavný rotačný pohyb vykonáva nástroj a obrobok vykonáva posuvný alebo otáčavý pohyb. Nástrojom je fréza, ktorá má viacero rezných hrán. Rezné podmienky určíme podľa hĺbky záberu, druhu nástroja a druhu materiálu.

Frézovať môžeme: oceľ, liatinu, polyamid, bronz, hliník, a iné.

Podľa smeru pohybu frézovania: súbežné, protibežné

Podľa polohy frézovania: rovinné, šikmé

Pri univerzálnej frézke FGU 32 môžete vysúvať rameno, natáčať hlavu v dvoch smeroch a vytáčať stôl. To vám umožní bez problémov frézovať rôzne tvary. Obrobok upíname do zveráka, a tiež priamo na stôl frézky. Na meranie používame posuvné meradlá, a mikrometre. Na nastavenie roviny odchylkomer. Ako nástroje používame frézy rôznych tvarov a veľkostí, v závislosti od spôsobu obrábania.

FRÉZOVANIE
HLÁV VALCOV

Ide o rovinné frézovanie. Pri výmene tesnenia hlavy motora je potrebné skontrolovať rovinnosť tesniacich plôch. Maximálna hodnota by nemala prekročiť 0,05 mm. Ak je odchylka väčšia, je nevyhnutné hlavu valcov prefrézovať. Jemným frézovaním dosiahneme drsnosť povrchu 1,6 mikrónu. Najdôležitejšie je vystaviť hlavu valcov presne do roviny. Frézovať z nej len toľko, koľko je nutné. Podľa toho koľko sfrézujeme, vieme určiť novú hrúbku tesnenia.

FRÉZOVANIE
KOLIES

Ozubené kolesá sú súčiastky, ktoré majú po svojom obvode zuby a tým prenášajú krútiaci moment. Koleso z ktorého vychádza pohyb je hnacie (pastorok), druhé koleso je hnané. Obe kolesá tvoria súkolesie.

Podľa polohy hriadeľa sa súkolesia delia na: válivé (čelné, kužeľové), skrutkové

Podľa smeru otáčania sa delia čelné súkolesia na: vonkajšie, vnútorné, špeciálne

Podľa tvaru zuba ich môžeme rozdeliť na: priame, šikmé, šipové

Výrobu ozubeného kolesa začíname na sústruhu. Koleso si vysústružíme na potrebný tvar a priemer. Upneme ho do deliaceho prístroja, lebo len tak dokážeme dodržať presný a rovnomerný počet zubov po celom obvode. Na frézovanie zubov použijeme modulovú frézu. Pomocou nej sa vyrobí tvar zuba, presne ako potrebujeme.

FRÉZOVANIE
DRAŽOK

Môžu byť rôznych tvarov a slúžiť k rôznemu účelu. Napríklad tvaru T, tvaru V, alebo rybinové , ktoré slúžia ako vodiace. Prechodové drážky sa využívajú pri spojoch. Robí sa to kvôli väčšej tolerancii spoja, kde v jednom materiáli sa frézuje drážka a v druhom buď je vyfrézovaná drážka, alebo vyvŕtaná diera. Drážky na pero, sa frézujú na hriadeľ. Perové spoje sú normalizované. Presne podľa priemeru hriadeľa vieme určiť veľkosť perodrážky. Vyfrézovaním drážky na hriadeli a jej vyrobením v náboji, vznikne perový spoj. Perové spoje sa používajú na prenos krútiaceho momentu s hriadeľa na náboj - ozubené kolesá, náboje, remenice a iné.

BRÚSENIE

Rovinné brúsenie je dokončovacia operácia po frézovaní. Sú na to určené rovinné brúsky. Môžeme ich rozdeliť podľa toho či brúsia obvodom brúsneho kotúča (obvodové), alebo čelom (čelné). Väčšie výrobky upíname priamo na stôl pomocou rôznych úpiniek. Menšie výrobky na stôl pomocou elektromagnetu. Stôl je poháňaný hydropohonom a vykonáva posuvný pohyb v dvoch smeroch. Vreteník sa dá výškovo nastaviť vzhľadom k veľkosti obrobku. Brúsny kotúč pracuje vo vysokých otáčkach.


Na rovinnej brúske môžeme brúsiť:

hobľovacie nože
nože do mlynčeka
rôzne podložky
vymedzovacie krúžky
a iné súčiastky, kde je potrebná rovinnosť a vysoká presnosť

VŔTANIE

Vŕtaním sa zhotovujú otvory do materiálu. Diery môžeme vŕtať priechodné alebo nepriechodné.

Ako stroje sa používajú vŕtačky, ktoré podľa konštrukcie rozdeľujeme na:
stolové, stĺpové, stojanové, otočné, špeciálne

Nástrojom na vŕtanie je vrták. S kužeľovou stopkou, sa upína priamo do vretena, menšie vrtáky najprv do redukčného puzdra. S valcovou stopkou do vŕtacej hlavičky. Otáčky a posuv nástroja zvolíme podľa jeho priemeru a druhu vŕtaného materiálu. Pre zhotovenie presného a tolerovaného otvoru použijeme na dokončenie po vŕtaní výhrubnik a výstružnik. Na výrobu väčších priemerov použijeme vyvrtávacie hlavičky. Obrobok upíname priamo na stôl, alebo do zveráka. Pre jeho presné nastavenie môžeme použiť súradnicový stôl. Ak chceme vyvŕtať viac otvorov na jednej alebo na niekoľkých kružniciach, použijeme deliaci prístroj.

KDE PRACUJEME

NÁJDITE NÁS

KOVOVÝROBA - KOŠKO
Snežienková 1442/10
Sečovce
078 01

ZAVOLAJTE NÁS

Jozef Koško
Tel. číslo: 0907 435 305

Martin Koško
Tel. číslo: 0905 743 339

NAPÍŠTE NÁM

E-Mail: kosko@kovovyroba-kosko.sk